Oferta
  Projektowanie w TNT
Biuro projektowe

Zakres dzialalnosci biura projektowego TNT obejmuje zarówno prace studialno-analityczne jak i kompleksowe projektowanie dla potrzeb:
 • baz paliwowych
 • innych zakladów obrotu paliwami, a takze dla przemyslu
 • rafineryjnego
 • petrochemicznego
 • chemicznego

Wykonujemy:

Prace studialno- analityczne w zakresie:
 • uslug konsultingowych dotyczacych
  • opiniowania dokumentacji
  • ekspertyz istniejacych obiektów
 • analiz przedprojektowych
 • analiz technicznych
 • analiz prawno-ekonomicznych
 • programów modernizacyjnych.
Pelne dokumentacje projektowe w zakresie:
 • projektów procesowych
 • projektów bazowych
 • projektów technicznych (wszystkie branze)
  • budowlanych (konstrukcje stalowe, obiekty kubaturowe, fundamenty maszyn i urzadzen)
  • aparatury chemicznej (kolumny, wymienniki, itp...)
  • pieców
  • rurociagów
  • maszyn wirujacych (dobór, montaz)
  • instalacji elektrycznych
  • automatyki
  • instalacji wodno-kanalizacyjnej
  • projektów ochrony przeciwpozarowej
  • antykorozji, izolacji


Biuro projektowe TNT dysponuje wyspecjalizowanym zapleczem technicznym w sklad którego wchodzi m. in. siec komputerowa wyposazona w najnowoczesniejsze oprogramowanie projektowe oraz niezbedny system komunikacyjny ( wykorzystujacy takie narzedzia jak ISDN czy Internet). Doswiadczona, doskonale wyksztalcona kadra inzynieryjna wykorzystujaca w swojej pracy nowoczesne systemy projektowania którymi dysponuje nasze biuro gwarantuje panstwu wysoki poziom swiadczonych uslug.

 • Projekty procesowe
 • Projekty bazowe
 • Projekty techniczne:
  • budowlane
   • obiekty kubaturowe
   • konstrukcje stalowe
   • fundamenty maszyn i urzadzen
  • aparatura chemiczna (kolumny, wymienniki, itp.)
  • piece
  • rurociagi
  • maszyny wirujace (dobór, montaz)
  • instalacje elektryczne
   • podinstalacje NN, WN
   • instalacje obiektów
  • automatyka
  • instalacje wodno-kanalizacyjne
  • projekty ochrony przeciwpozarowej
  • antykorozja, izolacja
  • klimatyzacja i wentylacja
  • akustyka
 
© 2010 Transfer Nowoczesnych Technologii Sp. z o.o. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
Uwagi Prawne.